وزارة الخارجية والمغتربين

Once Upon a Time...

Síguenos
en-USar-JOes-ES
Centro de llamadas970 2943140
Close

Noticias del ministro

El Ministro de Relaciones Exteriores, Malki, da la bienvenida a la delegación de Know Your Heritage
4
/ Categories: Noticias principales

El Ministro de Relaciones Exteriores, Malki, da la bienvenida a la delegación de Know Your Heritage

Previous Article Ministro de Asuntos Exteriores: El Ministro Malki inaugura la Cuarta Conferencia del CEAPAD
Next Article Ministro de Asuntos Exteriores dice el nuevo país a reconocer Palestina
Print
465
Terms Of Use Privacy Statement جميع الحقوق محفوظة 2021 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
Back To Top